Tag: đặc điểm máy chiếu Casio XJ-A147

Thông tin sản phẩm máy chiếu Casio XJ-A147

Thông tin sản phẩm máy chiếu Casio XJ-A147

Có thể chiếu tài liệu thuyết trình được lưu trong bộ nhớ trong (2GB) mà không cần đến máy tính. Người thao tác có thể chiếu hình ảnh động hoặc tĩnh cũng như các tệp có định dạng PDF (và